CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimating Resolution Requirements Using Two-Point Correlations and Spectra

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
ERCOFTAC Bullentin, Special Issue on Wall modelling in LES Vol. March (2007), p. 19-24.
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2007-12-13. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 62977

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur