CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large-eddy simulation and deduced scaling analysis of Rayleigh-Benard convection up to Ra=10^9

Shia-Hui Peng (Institutionen för tillämpad mekanik) ; K. Hanjalic ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Journal of Turbulence Vol. 7 (2006), 66, p. 1-19.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-13. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 62974

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur