CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

"Using Isotropic Synthetic Fluctuations as Inlet Boundary Conditions for Unsteady Simulations"

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Advances and Applications in Fluid Mechanics Vol. 1 (2007), 1, p. 1-35.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-13. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 62967

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur