CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sensing of diurnal and semi-diurnal variability in the water vapour content in the tropics using GPS measurements

Surat Pramualsakdikul (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Hans-Georg Scherneck (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
Meteorological Applications Vol. 14 (2007), 4, p. 403-412.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: water vapour, GPS, diurnal, semi-diurnal, tropical atmosphere


DOI: 10.1002/met.39Denna post skapades 2007-12-13. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 62954

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Klimatforskning
Meteorologi och atmosfärforskning
Annan geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur