CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Runaway electron generation during plasma shutdown by pellet injection

Håkan Smith ; Kinga Gál ; Tamás Fehér ; Tünde Fülöp (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik ; Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Per Helander
Proceedings of the 34th EPS Conference on Plasma Physics, Warszawa, 2007 Vol. 31 F (2007), p. P4.056.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-12-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 62943

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)
Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Fusion

Chalmers infrastruktur