CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Critical parameters for the retrieval of mesospheric water vapour and temperature from Odin/SMR limb measurements at 557 GHz

S. Loßow ; Joachim Urban (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; Patrick Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; Donal P. Murtagh (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; J. Gumbel
Advances in Space Research Vol. 40 (2007), p. 835-845.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 62910

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur