CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intercomparison of Odin-SMR ozone profiles with ground-based millimetre wave observations in the Arctic, the mid-latitudes, and the tropics

G. Kopp ; A. Belova ; E. Diez ; V. Riega ; J. Groß ; G. Hochschild ; P Hoffmann ; Donal P. Murtagh (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; U. Raffalski ; Joachim Urban (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik)
Canadian Journal of Physics Vol. 85 (2007), 11, p. 1097-1110.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 62909

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur