CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Progress on Anomalous Transport in Tokamaks, Drift Waves and Nonlinear Structures

Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Annika Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Hans Nordman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; A. Zagorodny
Plasma Phys. Control. Fusion Vol. 49 (2007), p. A45.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 62908

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur