CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Cost-Effectiveness of Sampling Contaminated Soil: Comparison of Two Models

Tommy Norberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Pär-Erik Back (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Lars Rosén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers ; FRIST kompetenscentrum )
(2007)
[Preprint]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-12-12. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 62896

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)