CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Luminous HC3N line and the HCN/HCO+ ratio in NGC 4418

Susanne Aalto (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Raquel Monje (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; S. Martín
Astronomy & Astrophysics Vol. 475 (2007), p. 479-485.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 62882

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur