CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hur blir man en vinnare? Fallet Biomedicinsk utveckling i Västsverige

How to become a winner? The case Biomedical Development in Western Sweden.

Jens Laage-Hellman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Annika Rickne
Laestadius, S, Nuur, C. and Ylinenpää (eds), Regional växtkraft i en global ekonomi: Det svenska Vinnväxtprogrammet. Stockhom: Santérus Academic Press (2007)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-12-12.
CPL Pubid: 62881

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur