CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electron surface states in short-period superlattices: (GaAs)2/(AlAs)2(100)-c(4x4)

P. Jiricek ; M. Cukr ; I Bartos ; Martin Adell (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; T. Strasser ; W. Schattke
Surface Science Vol. 600 (2006), p. 3646.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-12.
CPL Pubid: 62865

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Halvledarfysik

Chalmers infrastruktur