CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Special Issue: Spectrum and Power Efficient Broadband Communications

Mehmet Safak ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Hermann Rohling ; Armin Wittneben
Journal on Wireless Personal Communications, Springer (0929-6212 (Print) 1572-834X (Online)). Vol. 47 (2008), 1, p. 1-3.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

published online in October 2007Denna post skapades 2007-12-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 62849

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur