CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A biocompatible micro cell culture chamer (microCCC) for the culturing and on-line monitoring of eukaryote cells

M. Stangegaard ; Sarunas Petronis (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; A.M. Jorgensen ; CBV Christensen ; M Dufva
Lab on a Chip Vol. 6 (2007), 8, p. 1045-1051.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-11.
CPL Pubid: 62815

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Biologisk fysik

Chalmers infrastruktur