CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A novel cell force sensor for quantification of traction during cell spreading and contact guidance

Nina Tymchenko (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Jonas Wallentin (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Sarunas Petronis (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; LM Bjursten ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Julie Gold (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Biophysical Journal Vol. 93 (2007), p. 335-345.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-11.
CPL Pubid: 62813

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Biologisk fysik

Chalmers infrastruktur