CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Issues of ligand accessibility and mobility in initial cell attachment

Dorota Thid (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Marta Bally ; K. Holm ; S. Chessari ; S. Tosatti ; M. Textor ; Julie Gold (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Langmuir Vol. 23 (2007), p. 11693-11704.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-11. Senast ändrad 2013-01-30.
CPL Pubid: 62810

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Biologisk fysik

Chalmers infrastruktur