CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discussion article in the discussion of the paper Modern Statistics for Spatial Point Processes by Moller and Waagepettersen

Pavel Grabarnik ; Aila Särkkä (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Scandinavian Journal of Statistics Vol. 34 (2007), 4, p. 643-711.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-11. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 62805

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur