CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inland waterway transportation and handling of hazardous materials - Identification of incident scenarios and estimation of distances of effect.

Mohammad Shahriari (Institutionen för människa tekniksystem) ; Louis de Mattos ; Roland Örtengren (Institutionen för människa tekniksystem)
17th European Conference on Operations Research, July 16-19, 2000. Budapest, Hungary. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-10.
CPL Pubid: 62765

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur