CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Asfaltbetona un betona kontaktvirsmu defekti un to noversana

Defekter samt hur undvika dessa mellan asfaltbeläggning och konstruktionsbetong

Ralejs Tepfers (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Latvijas buvnieciba - Celvedis buvniecibas nozares virzitajiem (1691-4058). September # 4, p. 80-82. (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Asfaltbeläggning, betong, ångblåsor


Tidskriften utges i Riga, LettlandDenna post skapades 2007-12-10. Senast ändrad 2008-01-11.
CPL Pubid: 62743

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur