CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transport measurements on ultra-thin CaBaCuO films

D Born ; D Stornaiuolo ; Francesco Tafuri ; JR Kirtley ; V. G. Kogan ; P.G. Medaglia ; P. Origani ; G Balestrino ; Thilo Bauch (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Floriana Lombardi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Physica C Vol. 460-462 (2007), p. 845.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-09.
CPL Pubid: 62714

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Supraledning

Chalmers infrastruktur