CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Macroscopic Quantum Phenomena in High Critical Temperature Superconducting Josephson Junctions

Tord Claeson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Floriana Lombardi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Thilo Bauch (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Tobias Lindström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Per Delsing (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; A. Barone ; Francesco Tafuri ; G. Rotoli
Journal of Superconductivity and novel Magnetism Vol. 19 (2006), p. 341.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-09. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 62713

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Supraledning

Chalmers infrastruktur