CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy level quantization in a YBa2Cu3O7-x Josephson junction

Floriana Lombardi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Thilo Bauch (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Karin Cedergren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Jesper Johansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Tobias Lindström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Francesco Tafuri ; G. Rotoli ; Per Delsing (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Tord Claeson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Physica C Vol. 460 (2007), p. 335.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-09. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 62712

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Supraledning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Unconventional Properties of YBCO Thin Films and GB Josephson Devices for Novel Applications