CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamics of a LC shunted YBa2Cu3O7-x Josephson junction

Floriana Lombardi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Thilo Bauch (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; G. Rotoli ; Tobias Lindström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Jesper Johansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Karin Cedergren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Francesco Tafuri ; Tord Claeson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
IEEE Transactions on Applied Superconductivity Vol. 17 (2007), p. 653.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-09.
CPL Pubid: 62711

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Supraledning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Unconventional Properties of YBCO Thin Films and GB Josephson Devices for Novel Applications