CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Classical resonant activation of a Josephson junction embedded in an LC-circuit

G. Rotoli ; Thilo Bauch (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Tobias Lindström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; D Stornaiuolo ; Francesco Tafuri ; Floriana Lombardi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Physical Review B Vol. 75 (2007), p. 144501.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-09.
CPL Pubid: 62710

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Supraledning

Chalmers infrastruktur