CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring User Background Settings in Cognitive Walkthrough Evaluation on Medical Prototype Interfaces: A Case Study.

Yuanhua Liu (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Sven Dahlman (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
International Journal of Industrial Ergonomics Vol. 35 (2005), 4, p. pp.379-390.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-09. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 62703

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Datalogi
Kognitionsvetenskap
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur