CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Usability Evaluation of Interface Design for Medical Devices -- Exploring Methodologies for Evaluating Prototypes

Yuanhua Liu (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 69 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: interface, prototype, medical devices, usability, analytical evaluation approach, empirical evaluation approach, informationDenna post skapades 2007-12-09.
CPL Pubid: 62702

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik (2004-2004)

Ämnesområden

Datalogi
Kognitionsvetenskap
Arbetsvetenskap och ergonomi
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2004-05-24
Tid: 10:00
Lokal: sal Vasa C
Opponent: Docent. John Sören Pettersson, Institutionen för Informationsteknologi (Human-IT), Karlstads Universitet

Ingår i serie

Thesis for the degree of licentiate of engineering / Department of Product and Production Development, Chalmers University of Technology