CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The application of the Cognitive Walkthrough method to GUI design of computer-based medical devices

Yuanhua Liu (Institutionen för människa tekniksystem) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för människa tekniksystem)
Proceedings of the 34th Nordic Ergonomics Society Conference, 2002, Norrköping, Sweden (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-09. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 62700

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur