CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluating alarm system design on medical equipment in the early design stage: A three-method based approach.

Yuanhua Liu (Institutionen för människa tekniksystem) ; Sven Dahlman (Institutionen för människa tekniksystem) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för människa tekniksystem)
Proceedings of the 35th Nordic Ergonomics Society Conference, 2003, Reykjavik, Iceland (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-09. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 62699

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur