CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Usability test on a medical ventilator screen: Is a graphical display better than a numerical display?

Yuanhua Liu (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik)
Proceedings of the 36th Nordic Ergonomics Society Conference, 2004, Kolding, Denmark (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-09. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 62698

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik (2004-2004)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur