CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determination of the coefficient of capillary flow for steam-cured light-weight concrete.

Per Jonell (Institutionen för byggnadsteknik) ; Vural Karamustafaoglu (Institutionen för byggnadsteknik) ; Ralejs Tepfers (Institutionen för byggnadsteknik)
RILEM Symposium on Light-Weight Concrete, June 20-23, 1960, Chalmers University of Technolog, Göteborg, Sweden Vol. Proceedings (1960), p. 433-437.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Light-Weight Concrete, Coefficient of Capillary FlowDenna post skapades 2007-12-08. Senast ändrad 2010-11-04.
CPL Pubid: 62692

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsteknik (1949-1964)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur