CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Qualitative and Quantitative Aspects of Proton NMR Spectroscopy of Lignin

Knut Lundquist (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
Pre-Symposium Workshop to the 9th International Symposium on Wood and Pulping Chemistry - Advances in Microscopy and NMR Spectroscopy of Lignocellulosic Materials, Quebec, Canada, June 5-6, 1997 (1997)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-12-07. Senast ändrad 2007-12-11.
CPL Pubid: 62674

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur