CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integration of a Security Type System into a Program Logic

Reiner Hähnle (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Jing Pan ; Philipp Rümmer ; F. Walter
Proc. 2nd Symposium on Trustworthy Global Computing, Lucca, Italy, Springer-Verlag LNCS Vol. 4661 (2007), p. 116-131.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-07. Senast ändrad 2010-02-23.
CPL Pubid: 62667

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU) (GU)

Ämnesområden

Datalogi
Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur