CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Principles of Distributed Systems

11th International Conference, OPODIS 2007

Eduardo Tovar ; Philippas Tsigas (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Hacène Fouchal
(2007)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: Computer Communications & Networks, Programming, SWE & Operating SystemsDenna post skapades 2007-12-07.
CPL Pubid: 62636

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)
Datalogi
Programvaruteknik
Datorteknik

Chalmers infrastruktur