CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of Electrical Properties of Composite Dielectric Systems

Yuriy Serdyuk (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
Scientific Papers of the Institute of Electrical Engineering Fundamentals of the Wroclaw University of Technology 42, p. 64-76. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 6252

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur