CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Special Issue on Adaptive Modulation and Transmission in Wireless Systems

Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Geir Egil Øien ; Mohamed-Slim Alouini ; Seiichi Sampei
Proceedings of the IEEE Vol. 95 (2007), 12, p. 2269-2273.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Editorial to invited special issueDenna post skapades 2007-12-05. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 62481

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Telekommunikation

Chalmers infrastruktur