CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Economizing in differentiated distribution networks: A transvection approach.

Kajsa Hulthén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
European Business Review, 19(6), pp. 508-523. (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-05. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 62477

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur