CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Techniques for estimation of biological contamination on insulators using image analysis

Andreas Dernfalk (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik)
Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, 2004. CEIDP '04. 2004 Annual Report Conference on p. 659 - 662. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: composite insulators, edge detection, flashover, image classification, image segmentation, insulator contamination, automatic insulator recognition, composite insulators, contamination characterization, digital image analysis, edge detection, flashover voltage measurements, fungal covered area, fungal growth patterns, image classification, image segmentation, insulator biological contamination estimation, nonsupervised measurements, photography, remaining creepage distanceDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 6246

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur