CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi-scale modeling of elastic composites with seamless bridging of the scales based on error control

Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of APCOM'07 - EPMESC XI, December 3-6, 2007, Kyoto, Japan (CD-ROM) p. 4 pages. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-05. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 62458

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur