CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the implementation of plane stress in computational multiscale modeling

Robert Lillbacka (Extern ; Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
International Journal for Multiscale Computational (1543-1649). Vol. 5-6 (2006), p. 771-790.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-05. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 62448

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur