CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Space-time finite elements for a simplified thermo-metallurgical problem relevant to casting

Andreas Holmström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik ; Extern) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Computational Mechanics (0178-7675). Vol. 40 (2007), 2, p. 341-353.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-05. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 62447

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur