CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization strategy in the development process with application to cast components

Andreas Holmström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik ; Extern) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Stefan Edlund
Structural and Multidisciplinary Optimization (1615-147X). Vol. 35 (2008), 1, p. 69-77.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-05. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 62446

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur