CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Winding Road Ahead: A Reply

Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Luis Araujo
Journal of Purchasing and Supply Management Vol. Vol 13/3 (2007), p. pp 221-222.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-04. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 62440

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur