CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kintetic model of receptor-mediated adhesion of cells to a functionalized supported lipid bilayer

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Chemical Physics Letters Vol. 448 (2007), 4-6, p. 268-272.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-04.
CPL Pubid: 62439

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Biologisk fysik

Chalmers infrastruktur