CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of aging time on the volumetric and enthalpic glass transition of alpha-PMMA upon heating

P Riha ; J Hadac ; P Slobodian ; P Saha ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Josef Kubát (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Polymer Vol. 48 (2007), p. 7356-7363.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-03.
CPL Pubid: 62381

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Fysik
Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur