CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

User Expertise Difference When Interacting with Simple Medical User Interface

Yuanhua Liu (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
Lecture Notes in Computer Science (0302-9743 ). Vol. 4799 (2007), p. pp.441-446.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Simple Medical User Interface, Expertise Differences, Usability Test, Novice User, Expert User, Insulin Pump


HCI and Usability for Medicine and Health Care Third Symposium of the Workgroup Human-Computer Interaction and Usability Engineering of the Austrian Computer Society, USAB 2007 Graz, Austria, November, 22, 2007.Denna post skapades 2007-12-03. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 62379

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap
Arbetsvetenskap och ergonomi
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur