CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectric Response Methods for Diagnostics of Power Transformers

Stanislaw Gubanski (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; P Boss ; G Csepes ; V Der Houhanessian ; J Filippini ; P Guuinic ; U Gäfvert ; V Karius ; J Lapworth ; G Urbani ; P Werelius ; W Zaengl
Electra 215, p. 82-83. (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 6236

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur