CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Material properties for non.ceramic insulation – state of the art

D Birtwistle ; E Brocard ; R Gorur ; C Greyling ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; M Henriksen
CIGRE Technical Brochure 255, p. 1-40. (2004)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 6235

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur