CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Need to Better Characterize Polymers for Outdoor Applications

Stanislaw Gubanski (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik)
Insulator News & Market Report Vol. 12 (2004), 3, p. 14.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 6233

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur