CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Error control and time-sequential adaptive technique for the visco-plasticity problem

Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Computational Plasticity IX, fundamentals and Applications, Part 2 (Edited by E. Onate, D.R.J Owen and B. Suárez), p. 927-930. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-12-01. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 62310

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur