CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The seamless bridging of scales in material modeling of a composite based on adaptive error control

Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Adaptive Modeling and Simulation 2007 (ADMOS 07), Edited by K. Runesson and P. Díez p. 146-149. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-11-30. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 62308

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur